Odnowiona kamienica przy Rycerskiej 103 minut lektury

Odnowiona kamienica przy Rycerskiej 103 minut lektury

Odnowiono zabytkową kamienicę przy Rycerskiej 10. To unikatowy budynek. Kamienica jest jedną z niewielu atentycznych konstrukcji w tej części Gdańska!

Rejon Zamczyska na planie Gersdorffa z 1822 roku.


W XVII wieku w tym miejscu znajdowała się kamienica, która była częscią większego kompleksu browaru. Jak możemu przeczytać na stronie inwestora:

Kamienica zlokalizowana jest w miejscu, w którym dawniej znajdował się wczesnośredniowieczny gród gdański, a później zamek krzyżacki. Zamek od północy i zachodu otoczony był dwoma pasmami fos. W 1454 roku król Kazimierz Jagiellończyk przekazał obszar Zamczyska Radzie Głównego Miasta. Prace rozbiórkowe zamku i zabudowań gospodarczych rozpoczęto jeszcze w tym samym roku i prowadzono aż do XVII wieku. Najstarszym zachowanym planem przedstawiającym teren Zamczyska jest tzw. Plan sztokholmski z ok. 1600 r. z którego wynika, że działka przy ul. Rycerskiej 10 znajduje się na obszarze dawnej fosy zamkowej. Na przyległym, niezabudowanym obszarze w 1648 r. wytyczono ulicę Rycerską.

Po wyburzeniu zabudowań dawnego zamku i niwelacji fos, rada Głównego Miasta przystąpiła do wydzielenia działek na obszarze dawnego Zamczyska i oddawania ich w wieczystą dzierżawę. Początkowo tereny te oddawane były rzemieślnikom (garbarzom, farbiarzom, kamieniarzom). 12 maja 1657 r. właścicielką tego terenu została Maria córka Michela Schielten. To prawdopodobnie ona bądź jej ojciec zbudowali tu pierwszy browar.

18 sierpnia 1674 roku nowym właścicielem tego terenu został Georg Barth który sukcesywnie powiększał obszar browaru. Brak jest jednak informacji, czy podejmował jakieś działania inwestycyjne na tym terenie. W momencie zakupu wszystkie nieruchomości były obciążone wierzytelnością gwarantowaną wartością działki/domu oraz beczkami, kadziami i innymi browarniczymi naczyniami.

Kolejny właściciel, Gottlieb (Gottfried) Bucky, pod zastaw nieruchomości zaciągnął pożyczkę w wysokości 13 000 florenów, co oznaczać może, że w przeciwieństwie do poprzedniego właściciela podejmował działania inwestycyjne. Prawdopodobnie zbudował dom mieszkalny przy Rycerskiej 9 i przebudował browar. W 1722 roku doprowadzono także do działki wodociąg i postawiono pompę.

Johann Gottlieb Truhart był właścicielem browaru przez około 20 lat i to zapewne on zbudował nowy dom mieszkalny przy ul. Rycerskiej 1 (…).

W 1913 roku Właścicielem browaru zostaje firma: Aktiengesselschaft in Firmen Danziger Aktien-Bierbrauerei in Danzig ( DAB) mająca swą siedzibę we Wrzeszczu (Langfuhr) przy ul. Lelewela (Labesweg).

W marcu 1945 r. bezpowrotnie zniszczona została historyczna zabudowa mieszkalna śródmieścia Gdańska. W zrujnowanym centrum miasta nienaruszony pozostały jedynie bloki zabudowy przy kościele św. Jana i na Zamczysku. W innych kwartałach przetrwały tylko masywne mury domów. Znaczna część parawanowych, wielokrotnie przebudowywanych fasad runęła, lub została rozebrana w pierwszych powojennych latach, gdy_ ich nadwątlona konstrukcja nie była w stanie oprzeć się sztormowym wichrom. Pierwsi powojenni badacze starali się w miarę możliwości dokumentować pozostałości arkadowania ścian sieni, fragmenty nisz piecowych, ślady po osadzeniu belek stropowych. Ze względu na skalę zniszczeń było to jednak zadanie ponad ich siły. Nieliczne domy nadające się wówczas do zamieszkania zostały na nowo zasiedlone a ich badanie zostało odsunięte w czasie. Kilka z nich znajdowało się na obszarze Głównego Miasta. Wśród nich dom browarnika przy ul. Rycerskiej 10 na Zamczysku.”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: